Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Komunikacija

11090 Beograd, Pere Velimirovića 50/2 ¤ Tel. (+381-11)-358-15-15

www.komunikacija.org.rs

E-mail: abc01@komunikacija.org.rs

»Komunikacija« organizuje razmenu informacija i kvalitetnije saobraćanje ljudi i naroda
»Komunikacija« podržava razmenu rezultata istraživanja i stvaralaštva u književnosti, umetnosti i nauci, ali i kreativnog ispoljavanja ljudi u svakodnevnom životu, igri i zabavi
»Komunikacija« organizuje internetsko predstavljanje časopisa i pospešuje komunikaciju sa njihovim čitaocima-korisnicima
»Komunikacija« organizuje formiranje i pretraživanje baza podataka iz oblasti nauke, umetnosti i svakodnevnog života

Broj poseta 1359669

 

U Bazi podataka elektronskih/digitalnih izdanja časopisa nalazi se ukupno

Časopisa

45

Svezaka

350

Broj različitih rubrika – tema

820

Broj autora

5.171

Broj tekstova

7.322