Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Komunikacija

11090 Beograd, Pere Velimirovića 50/2 ¤ Tel. (+381-11)-358-15-15

www.komunikacija.org.rs

E-mail: abc01@komunikacija.org.rs

»Komunikacija« organizira razmjenu informacija i kvalitetniji saobraćaj ljudi i naroda
»Komunikacija« podržava razmjenu rezultata istraživanja i stvaralaštva u književnosti, umjetnosti i znanosti, ali i kreativnog ospoljavanja ljudi u svakidašnjem životu, igri i zabavi
»Komunikacija« organizira internetsko predstavljanje časopisa i pospješuje komunikaciju sa njihovim čitateljima-korisnicima
»Komunikacija« organizira formiranje i pretraživanje baza podataka iz oblasti znanosti, umjetnosti i svakidašnjeg života

Broj posjeta 1336039

 

U Bazi podataka elektronskih/digitalnih izdanja časopisa nalazi se ukupno

Časopisa

45

Svezaka

350

Broj različitih rubrika – tema

820

Broj autora

5.171

Broj tekstova

7.322