Новости | Комуникација | Пројекти | Књиге | Часописи | Манускрипти | Прикази | Људи | Дискусија | Писма | Линкови

Комуникација

11090 Београд, Пере Велимировића 50/2 ¤ Тел. (+381-11)-358-15-15

www.komunikacija.org.rs

E-mail: abc01@komunikacija.org.rs

организује размјену информација и квалитетније саобраћање људи и народа
»Комуникација« подржава размјену резултата истраживања и стваралаштва у књижевности, умјетности и науци, али и креативног испољавања људи у свакодневном животу, игри и забави
»Комуникација« организује интернетско представљање часописа и поспјешује комуникацију са њиховим читаоцима-корисницима
»Комуникација« организује формирање и претраживање база података из области науке, умјетности и свакидашњег живота

Број посјета 1336037

 

U Bazi podataka elektronskih/digitalnih izdanja časopisa nalazi se ukupno

Časopisa

45

Svezaka

350

Broj različitih rubrika – tema

820

Broj autora

5.171

Broj tekstova

7.322