Rezultat pretraživanja

Časopis: Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti
Tema: Studije kultureZbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti > 16/2010
   •  Vesna Đukić: Obrazovna i kulturna politika: dramske umetnosti u školama PrevodDownload  )
   •  Vuk Vukićević: Uporedna analiza međunarodnog pozorišnog festivala u Avinjonu i Bitefa: za višestruke ciljeve ili protiv njih PrevodDownload  )
   •  Jelena Mickić: Feminističko shvatanje psihoanalize i muškog diskursa u konstruisanju ženskog identiteta i seksualnosti PrevodDownload  )

Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti > 15/2009
   •  Ninoslava Vićentić: Omoti za ploče novog talasa kao paradigma popularnog proizvođačkog teksta PrevodDownload  )
   •  Lana Pavlović-Aleksić: Mit i oglašavanje: “logički skandal“ u “zemlji“ marketinga PrevodDownload  )
   •  Ljiljana Rogač: O implikacijama interkulturne komunikacije u perspektivi kulturnih identiteta PrevodDownload  )
   •  Katarina Šmakić: Generisanje propagandnog diskursa posredstvom estetske forme političkopropagandnog oglasa Prevod ()

Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti > 11-12/2007
   •  Dragan Klajić: Thematic priorities, altered institutional typology (cultural policies and institutions, facing the challenge of multicultural societies) PrevodRezime   Download  )
   •  Milena Dragićević-Šešić, Hristina Mikić, Svetlana Jovičić: Strateška analiza beogradskog sistema kulture PrevodRezime   Download  )
   •  Vesna Đukić-Dojčinović, Dragan Srećkov, Dejan Bosnić: Strateška analiza kao osnova strateškog planiranja razvoja kulture u AP Vojvodini PrevodRezime   Download  )
   •  Tijana Mandić: Videla sam Boga, da li će mi ikada biti jasno? PrevodRezime   Download  )
   •  Slobodan M. Marković: Autorsko ugovorno pravo - kreativnost na tržištu PrevodRezime   Download  )
   •  Alexandra Titu: A difficult process – creative assumption of liberty PrevodRezime   Download  )
   •  Dragan Ćalović: Problem zasnivanja marksističke teorije umetnosti PrevodRezime   Download  )
   •  Ljubomir Maširević: Kultura intertekstualnosti PrevodRezime   Download  )

Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti > 10/2006
   •  Milena Dragićević-Šešić, Sanjin Dragojević: Zamišljene ili prave podele? Kulturne politike i njihove granice PrevodRezime   Download  )
   •  Tijana Mandić, Zorica Ražić: Kreatologija PrevodRezime   Download  )
   •  Dragan Nikodijević: Lukrativni domašaji tradicionalne umetničke prakse ili kako je „magijsko” preraslo u „mušterijsko” PrevodRezime   Download  )

Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti > 8-9/2004-2005
   •  Divna Vuksanović: Medijske egzistencije: postindividualizam i imaginacija PrevodRezime   Download  )
   •  Milena Dragićević-Šešić: Demokratičnost i dometi kulturne politike PrevodRezime   Download  )
   •  Radoslav Đokić: Aristotelova kategorija Kalokagatije PrevodRezime   Download  )
   •  Vesna Đukić-Dojčinović: Menadžment i kulturna politika: Pogled na tranzicione probleme repertoarskog pozorišta PrevodRezime   Download  )
   •  Tijana Mandić, Zorica Ražić, Ivana Kovačević, Nataša Milović: Art menadžer - između umetnosti i biznisa PrevodRezime   Download  )
   •  Dušan Stojnov: Kulturološka revizija shvatanja normalnosti u “ψ” naukama PrevodRezime   Download  )

Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti > 6-7/2002-2003
   •  Milena Dragićević-Šešić, Sanjin Dragojević: Organizacioni razvoj, podizanje kapaciteta i samoodrživost nevladinih organizacija u kulturi: primer programa kultura nova PrevodRezime   Download  )
   •  Ljiljana Bogoeva Sedlar: Antiratni protest od Šekspira do Hauarda Zina: jedno viđenje PrevodRezime   Download  )
   •  Divna Vuksanović: Kulture – prostori – memorije: Ogled iz savremene estetike komunikacija PrevodRezime   Download  )
   •  Vesna Đukić-Dojčinović: Sedam uzroka tranzicione konfuzije PrevodRezime   Download  )
   •  Marina Marković: Značaj verbalne komunikacije u odnosima s javnošću PrevodRezime   Download  )