Rezultat pretraživanja

Časopis: Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti
Tema: Studije medija



Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti > 16/2010
   •  Vladislav Šćepanović: Mediji, estetika i destrukcija PrevodDownload  )
   •  Zoran Kosjerina: U odbrani medija – Encensbergerove medijske perspektive PrevodDownload  )
   •  Dragan Ćalović: Savremeni mediji između imaginacije i reflektovane stvarnosti PrevodDownload  )
   •  Marko M. Đorđević: Kulturni obrasci u medijima masovnog komuniciranja u Srbiji od 2000. do 2005. godine PrevodDownload  )

Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti > 15/2009
   •  Divna Vuksanović: Medijska inteligencija i kreativnost u transhumanom dobu PrevodDownload  )
   •  Nenad Vertovšek: Noam Chomsky – Medijske iluzije i prokletstvo boga Janusa PrevodDownload  )
   •  Miroslav Colić: Simboličko nasilje televizijske reklame PrevodDownload  )
   •  Mirjana Nikolić: Evrosong – prolog ili epilog političke stvarnosti PrevodDownload  )

Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti > 11-12/2007
   •  Divna Vuksanović: Marksizam i mediji masovnih komunikacija PrevodRezime   Download  )
   •  Dragan Veselinović: Jedan besmisleni eksperiment: da li je televizor član porodice? PrevodRezime   Download  )
   •  Dieter Penteliuc-Cotoşman: The new multimedia educational technologies, used in open and distance learning PrevodRezime   Download  )
   •  Mirjana Nikolić: Rekonstrukcija srpskog radija - provera medijskih kapaciteta za “evropske integracije“ PrevodRezime   Download  )
   •  Ana Martinoli: Faktori programiranja komercijalnog radija PrevodRezime   Download  )
   •  Vanja Šibalić: Medijski putopis – Latinska Amerika PrevodRezime   Download  )
   •  Bojana Romić: Dekart u sajber-prostoru PrevodRezime   Download  )
   •  Zoran Maksimović: O dizajnu zvuka PrevodRezime   Download  )

Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti > 10/2006
   •  Divna Vuksanović: Prilog kritici ontologije medija PrevodRezime   Download  )
   •  Ana Martinoli: Radio revolucija – radio za 21. vek PrevodRezime   Download  )
   •  Mirjana Nikolić: Festival kao oblik prezentacija umetničke i ukupne produkcije radio-stanica PrevodRezime   Download  )

Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti > 8-9/2004-2005
   •  Dragan Veselinović: Televizija kao deo globalnog zagađenja planete PrevodRezime   Download  )
   •  Ana Martinoli: Savremena produkcija u elektronskim medijima: Sekvenca ili tôk kao karakteristično iskustvo planiranja i organizovanja programskih elemenata na radiju PrevodRezime   Download  )
   •  Ljubomir Maširević: Mediji i društvena teorija PrevodRezime   Download  )
   •  Mirjana Nikolić: Etika radio talasa PrevodRezime   Download  )
   •  Predrag Perišić: Komično kao element dramske forme PrevodRezime   Download  )
   •  Hrvoje Turković: Programska priroda televizije PrevodRezime   Download  )
   •  Vanja Šibalić: Nove mogućnosti medijuma, stare navike auditorijuma PrevodRezime   Download  )

Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti > 6-7/2002-2003
   •  Nikola Maričić: Kreativno i pragmatično u formatiranju radija PrevodRezime   Download  )
   •  Mirjana Nikolić: Javni radio-difuzni servis u Srbiji: transformacije u tranziciji PrevodRezime   Download  )
   •  Ana Martinoli: Komercijalna produkcija na radiju – teorijska i praktična iskustva PrevodRezime   Download  )
   •  Velimir Dejanović: Prilog proučavanju istorije televizije u Srbiji PrevodRezime   Download  )
   •  Dragan Veselinović: Televizija kao nova stvarnost PrevodRezime   Download  )

Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti > 5/2001
   •  Nikola Maričić: Producentski radio ili novinarski radio PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Mirjana Nikolić: Nacionalno zakonodavstvo u oblasti radija i radio - difuzije u periodu od 1918. do 1941. PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Velimir Dejanović: Prilozi za istoriju televizije: Džon Lodži Berd, otac mehaničke televizije PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Dejan Kosanović: Televizija - peti jahač apokalipse. Upotreba i zloupotreba televizije u savremenim konfliktima i građanskom ratu na tlu bivše Jugoslavije PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Goran Peković: Neostvareni korak za kulturni napredak – Zakon o radiju i televiziji PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Milena Dragićević-Šešić: Digitalna kultura - zabava, umetnost, komunikacija PrevodRezime   Tekst   Download  )