Зборник радова Факултета драмских уметности Факултет драмских уметности / Институт за позориште, филм, радио и телевизију Београд
Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti Fakultet dramskih umetnosti / Institut za pozorište, film, radio i televiziju Beograd
Anthology of Essays by the Faculty of Dramatic Arts Faculty of Dramatic Arts / Institute of Teatre, Film, Radio and Television Belgrade, Serbia