Из историје Факултета драмских уметности
History of the Faculty of Dramatic Art