Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti


8-9/2004-2005

ISSN 1450-5681

Studije pozorišta Prevod
   •  Radivoje Dinulović: Tipologije pozorišnog prostora: klasifikacije tipova i modelascensko-gledališnog prostora u teoriji i istoriji pozorišta XX veka PrevodRezime   Download  )
   •  Vladimir Jevtović: Dragi naš profesore Mato PrevodRezime   Download  )
   •  Vladimir Jevtović: Poštovani gospodine Bruk PrevodRezime   Download  )
   •  Marina Marković: Glasovna i vokalna priprema glumca-pevača za scensko-muzičke nastupe u medijima PrevodRezime   Download  )
   •  Svetozar Rapajić: Muzičko pozorište na Terazijama PrevodRezime   Download  )
   •  Enisa Uspenski: „Pobeda smrti” Fjodora Sologuba: Poslednja Mejerholjdova režija u teatru V. F. Komisarževske PrevodRezime   Download  )

Studije filma Prevod
   •  Ana Daleore: Postoji li star sistem u srpskoj kinematografiji PrevodRezime   Download  )
   •  Andrija Dimitrijević: Osnovna određenja marginalizovanih filmova PrevodRezime   Download  )
   •  Borjana Vićentijević: Interpretacija istorije i umetnička sloboda u biografskom filmu na primeru lika Jovanke Orleanke PrevodRezime   Download  )
   •  Aleksandar Janković: Bitlsi i francuski novi talas: a hard days night i help PrevodRezime   Download  )
   •  Mladen Kalpić: Prevladavanje Edipovog kompleksa u trilogiji Povratak u budućnost, Roberta Zemekisa PrevodRezime   Download  )
   •  Radenko Ranković: Ka producentskoj kinematografiji u Srbiji PrevodRezime   Download  )

Studije medija Prevod
   •  Dragan Veselinović: Televizija kao deo globalnog zagađenja planete PrevodRezime   Download  )
   •  Ana Martinoli: Savremena produkcija u elektronskim medijima: Sekvenca ili tôk kao karakteristično iskustvo planiranja i organizovanja programskih elemenata na radiju PrevodRezime   Download  )
   •  Ljubomir Maširević: Mediji i društvena teorija PrevodRezime   Download  )
   •  Mirjana Nikolić: Etika radio talasa PrevodRezime   Download  )
   •  Predrag Perišić: Komično kao element dramske forme PrevodRezime   Download  )
   •  Hrvoje Turković: Programska priroda televizije PrevodRezime   Download  )
   •  Vanja Šibalić: Nove mogućnosti medijuma, stare navike auditorijuma PrevodRezime   Download  )

Studije kulture Prevod
   •  Divna Vuksanović: Medijske egzistencije: postindividualizam i imaginacija PrevodRezime   Download  )
   •  Milena Dragićević-Šešić: Demokratičnost i dometi kulturne politike PrevodRezime   Download  )
   •  Radoslav Đokić: Aristotelova kategorija Kalokagatije PrevodRezime   Download  )
   •  Vesna Đukić-Dojčinović: Menadžment i kulturna politika: Pogled na tranzicione probleme repertoarskog pozorišta PrevodRezime   Download  )
   •  Tijana Mandić, Zorica Ražić, Ivana Kovačević, Nataša Milović: Art menadžer - između umetnosti i biznisa PrevodRezime   Download  )
   •  Dušan Stojnov: Kulturološka revizija shvatanja normalnosti u “ψ” naukama PrevodRezime   Download  )

Prilozi Prevod
   •  Nebojša Romčević: Prikaz knjige: Mala istorija srpskog pozorišta XII-XXI vek autora Petra Marjanovića PrevodDownload  )
   •  Ljubomir Maširević: Istraživanje čitalačke publike zbornika radova fakulteta dramskih umetnosti PrevodDownload  )

In memoriam Prevod
   •  Svetozar Rapajić: In memoriam Miroslav Belović PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske