Fakultet dramskih umetnosti

Institut za pozorište, film, radio i televiziju

Beograd

 

ZA IZDAVAČA

Predrag Popović, dekan

 

UREDNIŠTVO

dr Nevena Daković, vanr. prof. (glavni i odgovorni urednik)

Svetozar Rapajić, red. prof.

dr Aleksandra Jovićević, red. prof.

dr Petar Marjanović, red. prof.

mr Mirjana Đorđević Nikolić

Aleksandra Protulipac, sekretar redakcije