Сарајевске свеске – Јован Христић Вава (Јован Христић 1933–2002)
Jovan Hristić (1933–2002)