Препоруке за стварање сопственог метода за рад на интерпретацији у сценском певању
Singing for the Stage: Improved Interpretation Through the Development of Individual Working Methods