Значај вербалне комуникације у односима с јавношћу
Public Relations Development (Re: Linguistic Point of View)