Културе – простори – меморије: Оглед из савремене естетике комуникација
Cultures – Spaces – Memories: Essay on the Contemporary Aesthetics of Communication