Организациони развој, подизање капацитета и самоодрживост невладиних организација у култури: пример програма култура нова
Organizational Development, Capacity Building and Sustainibility of Non-Governmental Organizations: The Case Study of the Program Kultura Nova