Библиографија објављених књига о филму и телевизијском медију у Србији од 1990. до 2002. год.
A Bibliography of books on film and the medium of TV, published in Serbia & Montenegro form 1990 to 2002