Срце таме и слике границе: Целулоидна Југославија/Балкан
Heart of Darkness: Representations of the Balcans in Recent World Cinema