Позиција глумца у креативном систему Акире Куросаве
The Position of the Actor in the Creative System of Akira Kurosawa