Да ли је било филмске уметности у краљевини СХС/Краљевини Југославији?
Did Film Art Exist in the Kingdom of Yugoslavia (1918–1941)?