Комерцијална продукција на радију – теоријска и практична искуства
The Theory and Practice of Radio Advertising