“Јуриј Љвович Ракитин – живот, дело, сећања”: Приказ научне конференције
Jurij Ljvovič Rakitin. Review the Conference “Life, Work and Memories by Yuri Rakitin”