[Из оставштине Јована Христића:] [1] Prolog: Мала филозофија позоришне критике. [2] Једна изгубљена сезона: класици, савременици и остали. [3] Атеље 212 у новој згради. Крај сезоне [4] Epilog: Mala psihologija pozorišne kritike
[From the Jovan Hristić Estate:] Theatre reports – the prologue, the epilogue and the one lost season