Из оставштине Јована Христића: “Позоришни реферати: Пролог, епилог и изгубљена сезона”
From the Jovan Hristić Estate: Theatre reports – the prologue, the epilogue and the one lost season