Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti


5/2001

ISSN 1450-5681

Razgovor sa Mirom Stupicom: Avantura talenta i duha Prevod
   •  Mira Stupica, Ljubomir Draškić, Studenti u klasi Ljubomira Draškića 1993 (Fakultet dramskih umetnosti): Avantura talenta i duha. Razgovor sa Mirom Stupicom PrevodRezime   Tekst   Download  )

Studije pozorišta Prevod
   •  Petar Marjanović: Teatrološka analiza doktorske disertacije: Nebojša Romčević, Rane komedije Jovana Sterije Popovića (“Laža i paralaža“, “Pokondirena tikva“,”Kir Janja“) PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Dragana Ćolić-Biljanovski: Branislav Đ. Nušić - svestrana stvaralačka ličnost PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Vladimir Jevtović: Vrlo poštovani Gospodine Kreg! PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Ljiljana Bogoeva Sedlar: Eksplicitno o implicitnom: O promeni vere u dramama Marka Rejvenhila, Stivena Berkofa i Stiva Tešića PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Enisa Uspenski: Vanjka Ključar i Paž Žean: Drama Fjodora Sologuba i njeno izvođenje na sceni Narodnog pozorišta PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Maja Ristić: Predlogom zakona o pozorištu do novog organizacionog modela domaćeg teatra PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Dragana Ćolić-Biljanovski: Istorijski kontinuitet i savremena organizaciono-produkcijska problematika teatra "Joakim Vujić" u Kragujevcu početkom XXI veka. (Uvodno izlaganje na tribini posvećenoj Teatru "Joakim Vujić", u Kragujevcu, 28. februara 2002. godine) PrevodRezime   Tekst   Download  )

Studije filma Prevod
   •  Nikola Stojanović: Principi dramske reinterpretacije: Šekspir i Kurosava PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Nevena Daković: Urbani mit i filmske adaptacije: 1991. do 2001. PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Petrit Imami: Primarna važnost lika na filmu PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Aleksandar Janković: Imaginarna mesta na filmu PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Radenko Ranković: Multipleks bioskop: moda ili potreba jugoslovenske kinematografije PrevodRezime   Tekst   Download  )

Studije medija Prevod
   •  Nikola Maričić: Producentski radio ili novinarski radio PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Mirjana Nikolić: Nacionalno zakonodavstvo u oblasti radija i radio - difuzije u periodu od 1918. do 1941. PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Velimir Dejanović: Prilozi za istoriju televizije: Džon Lodži Berd, otac mehaničke televizije PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Dejan Kosanović: Televizija - peti jahač apokalipse. Upotreba i zloupotreba televizije u savremenim konfliktima i građanskom ratu na tlu bivše Jugoslavije PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Goran Peković: Neostvareni korak za kulturni napredak – Zakon o radiju i televiziji PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Milena Dragićević-Šešić: Digitalna kultura - zabava, umetnost, komunikacija PrevodRezime   Tekst   Download  )

Estetika Prevod
   •  Radoslav Đokić: Estetika predsokratovaca PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Iva Draškić Vićanović: Začarana uobrazilja u estetici Džozefa Edisona PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Divna Vuksanović: Unakažena lica: ogled iz savremene estetike komunikacija PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Tijana Mandić: Vikariska traumatizacija - umetnost u funkciji tanatosa PrevodRezime   Tekst   Download  )

Praktikum: Umetnost i pedagogija Prevod
   •  Maja Volk: Umetnost u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama - za kulturnu školu ili školu kulture PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Marina Marković: Govor: pevanje PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Vladan Vukašinović: Inoviranje programskih sadržaja scenske akrobatike studenata glume na 3. i 4. godini PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Lejla Mandžuka: Telo glumca - nega i ishrana PrevodRezime   Tekst   Download  )

Praktikum: Tehnički praktikum Prevod
   •  Zoran Maksimović: Putevi višekanalnog zvuka do slušaoca (Emitovanje višekanalnog zvuka) PrevodRezime   Tekst   Download  )

In memoriam Prevod
   •  Ognjenka Milićević: Ljerka Pejčić (1908 - 2001) PrevodTekst   Download  )
   •  Darko Bajić: Radomir Bajo Šaranović PrevodTekst   Download  )

Imenik Prevod
   •  Redakcija Zbornika radova FDU: Imenik PrevodTekst   Download  )

Popis fotografija na koricama Prevod
   •  Redakcija Zbornika radova FDU: Fotografije na koricama PrevodTekst   Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske