Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti


16/2010

ISSN 1450-5681

Studije pozorišta Prevod
   •  Ana Prolić Kragić: Teatrom o teatru – metateatralni elementi u dramama Radovana Ivšića PrevodDownload  )
   •  Ana Tasić: Predstavljanje tela/telesnosti u istoriji pozorišta u kontekstu uticaja na neobrutalističku dramu i pozorište PrevodDownload  )
   •  Maja Ristić: Namena, programska struktura i kulturna funkcija arhitektonskih objekata za scenske događaje u Republici Srbiji PrevodDownload  )

Studije filma Prevod
   •  Vesna Perić: «Život i smrt porno bande» kao narativizacija potrage za porno(dis)topijom PrevodDownload  )
   •  Dejan Ognjanović: Rod, pol i monstruozna seksualnost u slešer filmu («Krvava romansa» Aleksandra Aže) PrevodDownload  )
   •  Marija Šarović: Motiv vampira na filmu i filmske adaptacije romana «Drakula» Brema Stokera PrevodDownload  )
   •  Saša Milić: Hičkok: moderni subjekt u političkom prostoru PrevodDownload  )
   •  Pavel Kuznecov: Vozmožen li kinoavangard segodnja? PrevodDownload  )
   •  Nikola Šujica: Ekstatična nit Monija de Bulija u tumačenju slikarstva Leona Koena PrevodDownload  )

Studije medija Prevod
   •  Vladislav Šćepanović: Mediji, estetika i destrukcija PrevodDownload  )
   •  Zoran Kosjerina: U odbrani medija – Encensbergerove medijske perspektive PrevodDownload  )
   •  Dragan Ćalović: Savremeni mediji između imaginacije i reflektovane stvarnosti PrevodDownload  )
   •  Marko M. Đorđević: Kulturni obrasci u medijima masovnog komuniciranja u Srbiji od 2000. do 2005. godine PrevodDownload  )

Studije kulture Prevod
   •  Vesna Đukić: Obrazovna i kulturna politika: dramske umetnosti u školama PrevodDownload  )
   •  Vuk Vukićević: Uporedna analiza međunarodnog pozorišnog festivala u Avinjonu i Bitefa: za višestruke ciljeve ili protiv njih PrevodDownload  )
   •  Jelena Mickić: Feminističko shvatanje psihoanalize i muškog diskursa u konstruisanju ženskog identiteta i seksualnosti PrevodDownload  )

Prikaz Prevod
   •  Luka Kurjački: Nove ruske drame PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske