Ауторско уговорно право - креативност на тржишту
Copyright contract law – creativity for sale (juridical aspect)