Стратешка анализа као основа стратешког планирања развоја културе у АП Војводини
Strategic analysis as a base for strategic planning of cultural development in Vojvodina