Један бесмислени експеримент: да ли је телевизор члан породице?
A futile experiment: should television be the member of a family?