Марксизам и медији масовних комуникација
Marxism and mass communication media