Прилог периоду доренесансне драмске књижевности и неке напомене о дубровачком језику драмске књижевности хуманизма, ренесансе и барока
A contribution to the period of pre-renaissance dramatic literature and some remarks on Dubrovnik dramatic literature language from the period of humanism, renaissance and baroque