О немогућностима драме и могућностима филма
About incapability of drama and capability of film