Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Theoria


4/1996 (XXXIX)

UDK 1 ISSN 0351-2274

Dekartova filozofija Prevod
   •  Catherine Clement: Portret filozofa u postelji PrevodRezime   Tekst  )
   •  Hans-Peter Schutt: Šta je zaista moderno kod Dekarta PrevodRezime   Tekst  )
   •  Živan Lazović: Kartezijanski skepticizam PrevodRezime   Tekst  )
   •  Dragan Jakovljević: Dekartova teza empirijskog skepticizma u svetlu savremene kritike PrevodRezime   Tekst  )
   •  Jasna Šakota-Mimica: Dekartova ideja o prevlasti razuma PrevodRezime   Tekst  )
   •  Milenko Perović: Rene Dekart i rađanje intelektualiteta nove epohe PrevodRezime   Tekst  )
   •  Mirko Aćimović: Intuicija uma PrevodRezime   Tekst  )
   •  Dragan Lakićević: Rene Dekart i baron Minhauzen PrevodRezime   Tekst  )
   •  Vojin Simeunović: Rene Dekart i prirodna nauka PrevodRezime   Tekst  )
   •  Vladimir N. Cvetković: Dekartova moralna filozofija PrevodRezime   Tekst  )
   •  Lazar Zsolt: "Rozenkrojcerska epizoda" Rene Dekarta PrevodRezime   Tekst  )

Savremeni ogledi o skepticizmu Prevod
   •  Bernard Williams: Dekart: projekat čistog istraživanja PrevodRezime   Tekst  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske