Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Theoria


3/1996 (XXXIX)

UDK 1 ISSN 0351-2274

O stranom Prevod
   •  Georg Simmel: O strancu PrevodRezime   Tekst  )
   •  Michael Uzarewicz: Paradoksi stranosti - neka razmatranja o svom, drugom i stranom  PrevodRezime   Tekst  )
   •  Charlotte Uzarewicz: Etnicitet kao kulturni rasizam PrevodRezime   Tekst  )
   •  Aleksandar Molnar: Houston Stewart Chamberlain: Počeci rasnog svetonazora PrevodRezime   Tekst  )

Članak Prevod
   •  Milanko Govedarica: Eros, seksualnost i tanatos  PrevodRezime   Tekst  )

Savremeni ogledi o skepticizmu II Prevod
   •  Beri Straud: Filozofski skepticizam i svakodnevni život PrevodRezime   Tekst  )

Osvrti i prikazi Prevod
   •  Mile Savić: Conditio moderna/postmoderna PrevodRezime   Tekst  )

Polemike Prevod
   •  Slobodan Žunjić: Borčanski pogled na filozofiju PrevodRezime   Tekst  )
   •  Ilija Marić: O angelima, profesorima i vizantijskoj filozofiji PrevodRezime   Tekst  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske