Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Stanovništvo


1-4/2000 (XXXVIII)

UDK 314 ISSN 0038-982X, 2217-3986 (оnline)

Ogledi i članci Prevod
   •  Jean-Paul Sardon: Previsions de mortalité et vieillissement démographique PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Gil Bellis, Alain Parant: Allongement de la vie et contribution accrue des déces d'origine génétique PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Chrisophe Bergouignam: La dépendance des personnes âgées. Approche longitudinale des risques PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Boško Mijatović: O mikroekonomskoj teoriji fertiliteta PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Ana Gavrilović: Uloga lokalne samouprave u ostvarivanju sistema društvene brige o deci PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Božidar Raičević, Brankica Gagić, Danijel Pantić: Sistemi i politika javnih prihoda u Srbiji u funkciji demografske politike: Mogućnosti i dometi - kritički osvrt PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Jasna Milanković: Retrospektivna analiza perinatalnog mortaliteta u Beogradu 1996. godine PrevodRezime   Tekst   Download  )

Osvrti i komentari Prevod
   •  Zoran Avramović: Populaciona politika u srednjoškolskim udžbenicima PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Mirjana Rašević: Sastanak Ujedinjenih nacija "Odnod između generacija i odnos između žene i muškarca: istraživanje njihovog ponašanja i kvaliteta života", Ženeva, 3-5. jul 2000. PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Goran Penev: Međunarodna konferencija "Promene tokom 1990-ih i demografska budušnost Balkana", Sarajevo, 10-13. maj 2000. PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Mirjana Rašević: Evropska populaciona konferencija "Jedinstvo u različitosti", Hag, 30. avgust - 3. septembar 1999. PrevodRezime   Tekst   Download  )

Prikazi Prevod
   •  Miloš Marjanović: Milovan Mitrović: "Srpsko selo. Prilog sociologiji tradicionalnog srpskog društva" PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Milka Bubalo: Zbornik Matice srpske za društvene nauke "simpozijum o demografskom razvoju Vojvodine" PrevodRezime   Tekst   Download  )
   •  Mirjana Bobić: Mirjana Rašević (urednik): "Žena i rađanje na Kosovu i Metohiji" PrevodRezime   Tekst   Download  )

Statistički prilog Prevod
   •  Redakcija časopisa Stanovništvo: Osnovni demografski pokazatelji za evropske zemlje (za 1990. i 1997. godinu) PrevodRezime   Tekst   Download  )

Beleške o autorima Prevod
   •  Redakcija časopisa Stanovništvo: Beleške o autorima PrevodRezime   Tekst   Download  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske