Самоубиства у Србији почетком 21. века и кретања у протеклих педесет година
Suicides in Serbia at the Beginning of the 21st Century and Trends in the Past Fifty Years