Питања настала анализом етничке структуре становништва у СФР Југославији
Questions From an Analysis of Ethnic Distributions in the Former Yugoslavia