Промене у просечној величини домаћинства у Србији у другој половини 20. века
Changes in Household Average Size in Serbia in the Second Half of the 20th Century