Варијације на тржиштима рада у Европи са аспекта пола
Variations on the European Labor Markets from Gender Point of View