Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Stanovništvo


1/2010 (XLVIII)

UDK 314 ISSN 0038-982X, 2217-3986 (оnline)

Članci Prevod
   •  Biljana Stanković, Goran Penev: Trendovi vanbračnih rađanja u Srbiji u drugoj polovini 20. i početkom 21. veka u širem evropskom kontekstu PrevodDownload  )
   •  Jelena Predojević-Despić: Ka razumevanju determinanti međunarodnih migracija danas – teorijska perspektiva PrevodDownload  )
   •  Ivan Lajić, Mario Bara: Uticaj rata u Hrvatskoj 1991-1995. na promenu udela Srba u nacionalnom sastavu stanovništva Slavonije PrevodDownload  )
   •  Ivan Marinković: Grupisanje zemalja prema vodećim uzrocima smrti u svetu početkom 21. veka PrevodDownload  )
   •  Marija Kolin, Lilijana Čičkarić: Rodne nejednakosti u zapošljavanju, upravljanju i odlučivanju PrevodDownload  )

Osvrti i komentari Prevod
   •  Mirjana Rašević: Pedeset godina konferencija Međunarodne unije za naučno proučavanje stanovništva PrevodDownload  )

Beleške o autorima Prevod
   •  Redakcija časopisa Stanovništvo: Beleške o autorima PrevodDownload  )

Obaveštenje autorima Prevod
   •  Redakcija časopisa Stanovništvo: Obaveštenje autorima PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske