Родне неједнакости у запошљавању, управљању и одлучивању
Gender Inequalities in Employment, Governance and Decision-Making