Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Stanovništvo


2/2011 (XLIX)

UDK 314 ISSN 0038-982X, 2217-3986 (оnline)

Članci Prevod
   •  T.P. Sabgayda, A. E. Ivanova, V. G. Semenova, G. N. Evdokuškina: Predotvratimaja smertnost' v regionah Rossiйskoj Federacii PrevodDownload  )
   •  Vesna Lukić: Dnevne migracije radnika u sistemu naselja Srbije PrevodDownload  )
   •  Drinka Peković: Efekti migracionih tokova na tržište rada imigracionih zemalja: primer EU nakon proširenja 2004. godine PrevodDownload  )
   •  Vladimir Nikitović: Functional Data Analysis in Forecasting Serbian Fertility PrevodDownload  )
   •  Mia Marić: Socio-demografski činioci i upotreba psihoaktivnih supstanci u adolescenciji PrevodDownload  )

Prikazi Prevod
   •  Marko Filipović: Vesna Lukić "Demografski razvitak i funkcionalna struktura Pančeva" PrevodDownload  )

Beleške o autorima Prevod
   •  Redakcija časopisa Stanovništvo: Beleške o autorima PrevodDownload  )

Uputstvo autorima Prevod
   •  Redakcija časopisa Stanovništvo: Uputstvo autorima PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske