Социо-демографски чиниоци и употреба психоактивних супстанци у адолесценцији
Socio-Demographic Factors and Substance Use in Adolescence