Промене брачности и породичних модела у пост-социјалистичким земљама: закаснела и непотпуна или специфична друга демографска транзиција?
Changes of Marital Behaviour and Family Patterns in Post-Socialist Countries: Delayed, Incomplete or Specific Second Demographic Transition?