Питање постојања абортусне културе у Србији
The Abortion Culture Issue in Serbia