Голија – Развитак становништва и перспективе
Golija – Population Development and Perspectives