Ifigeneia Kokkali

Albanska emigracija u Grčkoj: razmeštaj i koncentracija

u gradskim područjima. Primer Soluna

R e z i m e

Albanska emigracija u Grčkoj se može okarakterisati kao specifična. Za razliku od drugih grupa doseljenika, koji teže da se koncentrišu na određenim područjima, a pre svega na području Atine,  Albanci su razmešteni na čitavoj teritoriji Grčke. Ta osobenost se čini mnogo značajnijom od činjenice da je razmeštaj albanskih doseljenika u okvirima urbanih centara u skladu sa opštim modelom prostornog razmeštaja migrantskog stanovništva.

U radu su sagledane dve specifičnosti albanskih migranata, s jedne strane, na području Grčke kao celine, a s druge, na urbanim područjima, i to na primeru Soluna. Prikazan je razmeštaj domaćinstava i stanovništva albanskog porekla u Solunu i izvršeno je poređenje njihovog i prostornog razmeštaja ostalih migrantskih grupa. To je omogućilo da se definiše prostorni model albanskih emigranata u Solunu i način njihove prostornog rasporeda.

Ključne reči: spoljne migracije, zemlja prijema, gradske etničke enklave, prostorna segregacija,  prostorni razmeštaj, Grčka, Solun, Albanci