Три демографске последице родно специфичних модела понашања на примеру Србије
Three demographic consequences of gender-specific behavior pattern: The case of Serbia