Novosti | Komunikacija | Projekti | Knjige | Časopisi | Manuskripti | Prikazi | Ljudi | Diskusija | Pisma | Linkovi

Stanovništvo


1/2012 (L)

UDK 314 ISSN 0038-982X, 2217-3986 (оnline)

Članci Prevod
   •  Gordana Matković: Dugotrajna nega starih u Srbiji – stanje, politike i dileme PrevodDownload  )
   •  Aleksandar Zdravković, Ivana Domazet, Vladimir Nikitović: Uticaj demografskog starenja na održivost javnih finansija u Srbiji PrevodDownload  )
   •  Mirjana Devedžić, Jelena Stojilković: Novo poimanje starosti – prospektivna starost PrevodDownload  )
   •  Dragica Živojinović: Princip jednakosti i pravo na asistiranu prokreaciju PrevodDownload  )
   •  Ivan Marinković: Uzroci smrti u Srbiji od sredine 20. veka PrevodDownload  )

Osvrti i komentari Prevod
   •  Jelena Stojilković: Vladimir Nikitović "Demografska budućnost Srbije: Imigracija kao izvesnost?" PrevodDownload  )

Prikazi Prevod
   •  Ivana Ostojić: Zbornik radova "Stanovništvo i razvoj" PrevodDownload  )

Beleške o autorima Prevod
   •  ---: Beleške o autorima PrevodDownload  )

Uputstvo autorima Prevod
   •  ---: Uputstvo autorima PrevodDownload  )


Pretraživanje ove sveske časopisa

Autor:
UDC:
Pojam:


Redakcija
Impresum
Impresum elektronskog/digitalnog izdanja ove sveske