Узроци смрти у Србији од средине 20. века
Causes of death in Serbia since the mid-20th century