Дуготрајна нега старих у Србији – стање, политике и дилеме
Long-term care of the elderly: Current status, policies and dilemmas