Пројекције домаћинстава методом стопа носилаца домаћинства: пример Србије
Households Projections by the Headship Rates Method: The Case of Serbia